De Schuur is:
_een vrije ruimte_

Over De Schuur

De Schuur is een nieuwe plek in Gent. Een experiment omtrent de productieve stad. De Schuur haakt in op het internationale netwerk van Multifactory's. Iedere Multifactory heeft een eigen cultuur en focus. De Schuur focust op circulariteit van energie, materialen en talenten. We zoeken naar formules van nieuwe economische modellen op maat van een wijk en stad, vernetwerkt in een internationale community. Thema's van productieprocessen tot talentontwikkeling, organisatiemodellen en community munten zijn onderwerp van praktisch onderzoek. Meer over multifactory's vind je in deze docu: https://www.youtube.com/watch?v=n6ZnhC7B9iE

Over Timelab

Timelab is een kunstenorganisatie voor praktijkonderzoeken in de stedelijke context. Het centrale onderzoeksthema is de stad, leefbaarheid en welzijn. Kunstenaars onderzoeken thema’s zoals levensonderhoud, autonomie, stadsontwikkeling, diversiteit, open kennis, nieuwe economie, waardering, commons, vermogen en gelijkwaardigheid. Timelab zet dit om in reële experimenten en dialoog met andere sectoren.

Over Stadslabo

Het model stadslabo is een open protocol voor stadsontwikkeling vanuit de microschaal van een wijk. Stadslabo verbindt productie met kennis en experiment in een ecosysteem ingebed in de wijk en verbonden met wereldwijde kennis en expertise. Stadslabo cvba biedt ondersteuning aan andere plekken in ontwikkeling.