← Agenda

donderdag - zaterdag
1 apr - 31 dec

Brave Spaces

Project
0:00
Gratis

BRAVE SPACES is een vervolgproject op 33 years of space, RUIMTE en Terug in Omloop en maakt deel uit van de onderzoeksvraag Redefining Cultural Space

Hoe deel je 1800 m2 ruimte zonder binnenmuren? Welke afspraken moeten er gemaakt worden omtrent het gedeeld ruimtegebruik en hoe leggen we deze vast? Hoe kunnen we een dialoog opzetten en hoe kunnen we de betrokkenen aanzetten om brave te zijn, dat wil zeggen: actief participeren in en zorgen voor de ruimte? En, tot slot, hoe vertalen we dit naar een dialog met de mensen die in Timelab over de vloer komen? 

Een van de belangrijkste lessen die we geleerd hebben, is dat het niet gaat over flexibele ruimte of mobiele meubels, maar over relaties, afspraken, transparantie en flexibiliteit in dit proces.

Daarom zien wij de grootste uitdaging in het beheermodel of afsprakenkader. Uit projecten zoals NEST en RSL op Post leerden we daarnaast dat het eigenlijk niet nodig is om een volledig gedeeld eigenaarschap te hebben in alle aspecten en fases van een ontwikkeling. Veel belangrijker is het creëren van een cultuur en governance model dat flexibel genoeg is om nieuwe mensen te verwelkomen en conflicten op te lossen. Een model met een open einde en dat elke vorm van verstoring omarmt. 

Nu het gebouw bijna volledig af is, zullen er in de nabije toekomst steeds meer mensen gebruik maken van het gebouw van Timelab. Van het team, projectmedewerkers, de vaste makers en buren tot toevallig passanten, ze zullen allemaal in interactie treden met het gebouw en met elkaar. De radicale keuze om geen binnenmuren te plaatsen, versterkt dit alleen maar.

Onze droom is om brave space te zijn waarin mensen niet enkel de ruimte delen met elkaar, maar ook de zorg en de verantwoordelijkheid voor de ruimte. We geven met andere woorden het gebouw een stem in het debat. 

Een brave space is een ruimte waarin mensen actief participeren en waarin dialoog bevorderd wordt.

Het is een aanvulling op een safe space, aangezien mensen zich veilig genoeg moeten voelen om actief te kunnen participeren en in dialoog te kunnen treden, maar daar stopt het niet voor ons. Een brave space genereert een brave attitude waarbij mensen de zorg en de verantwoordelijkheid voor de ruimte delen en niet bang zijn om spanningen aan te kaarten. 

In het project BRAVE SPACES gaan we de uitdaging aan om zo’n attitude te creëren. Hiervoor zetten we een praktijkexperiment op met een lokale school en schrijven we aan een grondwet die we met z'n allen ontwerpen en onderschrijven.

 

 

 

Project
0:00