← Agenda

vrijdag
28 apr

[debat] Educatie

debat
12:00 - 14:00
Gratis

1. De regeneratieve stad is steeds op zoek naar een gebalanceerd circulair metabolisme waarbij stromen niet alleen in gesloten kringen rondgaan, maar als in een spiraal een bijdrage leveren aan het regeneratieproces van de natuurlijke bronnen.

2. Commons zijn immateriele en materielen grondstoffen die door gelijken worden beheerd volgens de spelregels die zij ook zelf kunnen bepalen.

Indien voeding en voedseloverschot/afval zo een materiele grondstoffen zijn, hoe ziet het systeem in Gent er dan uit? Hoe 'commonen' we deze grondstoffen. En hoe dragen deze initiatieven bij aan de regeneratie van het stedelijk metabolisme.

Aan de tafel: 

Schuif aan, deel je lunch en debateer mee!

** Deze bijeenkomst maakt deel uit van een reeks gesprekken aan de keukentafel. Telkens met een ander thema. 

Data: vrijdagen 7, 14, 21, 28 april, telkens van 12u tot 14u

mogelijke thema's: Voedsel, Energie, Mobiliteit, Wonen, Financieel, Open kennis, Zorg en Gezondheid, Materialen. De thema's liggen niet vast en kunnen op vraag van jullie geprioretiseerd worden. Bij ieder thema worden experten gezocht om aan te schuiven, maar iedereen is welkom.

Wat is de bedoeling? 

We trachten een beeld te krijgen van het gehalte “commons” dat vandaag in Gent wordt gecreëerd. Ook projecten die nog in de steigers staan kunnen meedoen. Op basis van wat er is kunnen we dan een mapping maken van wat er allemaal beweegt de stad. 

Wat zijn commons?

  1. Er is sprake van een bron van immateriële of materiële grondstoffen
  2. Deze worden door een groep van gelijken beheerd
  3. Op basis van transparante spelregels                                       
  4. Er is sprake van duurzaamheid, fairness, waardegedrevenheid en gemeenschapsopbouw

Hoe doe je mee?

Je komt naar één van de bijeenkomsten en helpt ons mee de mapping te maken. Wij voorzien alle instrumenten die nodig zijn om jouw commonsinitiatief op te nemen in het project.

Wie doet mee?

Iedereen die projecten opzet of zal opzetten. Of het nu gaat over mobiliteit, energie, wonen, burgerschap, sociale cohesie, leren, voeding, spullen… Zowel burgerinitiatieven, sociale ondernemers als commonsgerelateerde overheidsinitiatieven: iedereen is welkom!

Waarom doen we dit? 

Michel Bauwens maakt samen met Yurek Onzia een studie voor de Stad Gent, met als insteek ‘Gent als Commonsstad van de Toekomst'. Zij gaan op zoek naar alle mogelijke commonscreatie die zich in Gent voordoet. Deze actie helpt hen bij het mappen van alle initiatieven. Het resultaat zal publiek toegankelijk zijn via een webtool op commons.gent. Deze webtool zal nadien ook verder aangevuld kunnen worden indien je er niet bij kon zijn. Resident Vasilis Niaros werkt parallel aan een studie over commons modellen in andere steden die op het einde van zijn residentieperiode, samen met deze onderzoeksresultaten moet bijdragen aan het beter begrip van het domein van de commons in Europa.

debat
12:00 - 14:00
Gratis