← Agenda

zaterdag
21 okt

[workshop] TranseuropaOpen: commons, sport & art

workshop misc
12:00 - 18:00
Gratis

Deze lezing en workshop wil mensen samenbrengen vanuit sport, kunst en activisme, rond het thema van de commons, met een verkenning van een best practice uit het voetbal. KAA Gent is de eerste en enige club in België, en een van de weinige in Europa, die een commons-aanpak tot eigenaarschap, beleid en structuur hebben opgenomen. We zullen deze commoning praktijk verkennen door de lens van sport als aanzet voor ons denken in het voetbal en daarbuiten. Hoe kunnen we dit geval gebruiken om herhaling van deze praktijken te bevorderen, maar ook om parallellen te maken als opportuniteiten voor het ontwikkelen, maken, in stand houden van de commons in andere gebieden. Uit deze discussies en sessies, willen we het Voetbal in de Stad model als een voorbeeld gebruiken in het ontwikkelen van een publicatie over Sport Commons.

Als onderdeel van het programma, zal Zeljko Blace (ccSPORT) zijn Diversity Kickertable – Football for All voorstellen, gemaakt met aanpassingen van community-leden met verschillende achtergronden. 

Caitlin Fisher zal een performance brengen die de thema’s van belichaming, gender in performance, Westerse, atletische vrouwelijkheid. Fischer roept vragen op over krachten onder het neoliberale kapitalisme zoals ze gevoeld worden op het lichaam en onze bewegingen, expressie en capaciteit voor connectie beïnvloeden.

Dit event is een van vele gedecentraliseerde events die het TRANSEUROPA Festival, dat dit jaar in Madrid plaatsvindt van 25 tot 29 oktober, dit jaar openen. Voor meer info: www.transeuropafestival.eu/transeuropa-open

Het TRANSEUROPA festival is een ongebruikelijk, artistiek, cultureel en politiek event georganiseerd door European Alternatives sinds 2007. TRANSEUROPA trekt bezoekers en actieve participanten van over heel Europa aan door een gedecentraliseerd event in één stad. Voor meer informatie over de 2017 editie “Convergent Spaces”, bezoek www.transeuropafestival.eu

Programma:

12:00: start met een introductie van de participanten en een mapping van de thema’s / werk in groepen

13:00: samenkomst en presentatie van richting voor samenwerking

17:00: afsluiter met een performance en Q&A

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

The workshop will bring people together across sport/art/activism fields around the theme of the commons, exploring the concept through a best practice in football. KAA Gent is the first and only club in Belgium, and one of the few around Europe, to have taken a commons approach to ownership, governance and structure. We will explore this commoning practice through the lens of sport to get us all thinking about the commons in and beyond the field of football. How can we draw on this case to encourage the replication of such practices, but also to draw parallels to opportunities for developing, creating, maintaining, and sustaining the commons in other areas. Out of these discussions and sessions, we will document the Voetbal in de Stad model as an example of a best practice as part of developing a ‘SPORT Commons’ publication.

As part of the program Zeljko Blace (ccSPORTwill present his Diversity KickerTable - Football for All, made through modifications by community members of different backgrounds.
Caitlin Fisher will do a performance piece that addresses embodiment, gendered performance, Western athletic femininity. Fisher raises questions about the intersecting forces under neoliberal capitalism as they are felt on the body and how they are impacting our movement, expression, and capacity for connecting.

// This event is one of many decentralised events opening this year's TRANSEUROPA Festival taking place in Madrid, October 25-29. Find out more on: www.transeuropafestival.eu/transeuropa-open

TRANSEUROPA Festival is an unusual artistic, cultural and political event organised by European Alternatives since 2007. TRANSEUROPA attracts attendees and active participants from across Europe through a decentralised event in one city. For more information on the 2017 edition "Convergent Spaces" visit www.transeuropafestival.eu

PROGRAM 
12:00 start with introduction of participants and mapping of themes / work in groups
13:00 coming together and presenting directions for joint work
17:00 closing with a performance and Q&A

workshop misc
12:00 - 18:00
Gratis